Na czym polega tyczenie budynków przez geodetę?

Tyczenie fundamentów to pierwszy krok w budowie domu oraz pierwsza czynność, która zostaje zapisana w dzienniku budowy. Jest to etap, który może mieć ogromny wpływ na budowę całości. Głównym celem tyczenia budynków jest ich prawidłowe usytuowanie w terenie, które zgodne jest z projektem budowlanym oraz zachowanie wymaganych odległości od pozostałych obiektów, znajdujących się w pobliżu naszego obiektu. Jednym słowem – na terenie budowy zaznacza się najważniejsze punkty przyszłego budynku, ogólny jego zarys.

 

Tyczeniem może zająć się geodeta z odpowiednimi uprawnieniami, dobrze byłoby gdyby pracował na danym obszarze, ponieważ będzie on znał panujące tam warunki. Aby rozpocząć tyczenie geodeta musi posiłkować się planem budynku i zezwoleniem budowlanym, by wskazać w terenie punkty, które określą położenie obiektu względem innych, dzięki czemu może on prawidłowo usytuować projekt na danej działce. Ważną kwestią jest zachowanie odległości zaplanowanych w projekcie, przykładowo w przypadku budowy domu należy wyznaczyć główne osie budynku, a także ważne punkty projektowanego domu.

 

Etapy tyczenia budynku

  1. Należy zgłosić podejmowane prace w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  2. Geodeta opracowuje projekt
  3. Wytyczenie danego obiektu
  4. Przekazanie operatu geodezyjnego do właściwej jednostki PODGiK

Sposoby tyczenia

Najczęściej w tyczeniu używa się metody kołkowej i ław drutowych, ponieważ dają one bardziej trwałe efekty, a wytyczenia nie ulegają zniszczeniu pod wpływem złych warunków atmosferycznych. Należy pamiętać o tym, że zawsze należy wyznaczyć punkty charakterystyczne – osie lub narożniki zewnętrzne obiektu.

 

Metoda ław drutowych jest bardzo dokładna i służy do wytyczenia osi budynku lub samych krawędzi fundamentów. Ławy drutowe są to linki albo druty, które rozciągnięte są między deskami, które przybite są do wbitych w podłoże palików. Deski muszą znajdować się w jednym poziomie, o czym zazwyczaj decyduje kierownik budowy. Ławy znajdują się w takiej odległości od planowanych wykopów aby nie stanowiły przeszkody w trakcie dalszych prac.

 

Z kolei metoda z kołkami polega na tym, że kołki wbijane są w miejscach przecięcia się osi głównych budynków lub w narożnikach zewnętrznych. Tutaj nie ma znaczenia czy kołki są na tej samej wysokości, dodatkowo metoda ta jest tańsza niż ławy drutowe. Wyznaczone punkty można przesunąć poza planowany wykop, oczywiście należy zapisać tę odległość w dokumentacji aby można było wrócić do pierwotnego położenia kołków.

 

Ważne jest aby po skończonej pracy geodeta zrobił wpis do dziennika budowy, ponieważ bez niego możemy mieć problemy z oddaniem skończonego obiektu. Geodeta powinien wręczyć nam mapę sytuacyjno-wysokościową działki. Jego praca przy tyczeniu powinna ułatwić zadania kierownikowi budowy, dzięki czemu prace przy obiekcie powinny iść szybko i zgodnie z założonym planem. Gdy budowa się zakończy, geodeta dokonuje jeszcze tzw. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która potwierdza zgodność wybudowanego obiektu z pierwowzorem wytyczenia geodezyjnego na początku prac.

 

Gdzie-dzialka.pl

Atrakcyjne oferty działek

kontakt